Flinke groei klanten voedselbank –160.500 mensen voorzien van voedselhulp

Mede door de coronacrisis is het aantal klanten van de voedselbank het afgelopen jaar flink gestegen. Het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp krijgt is op de peildatum 31-12-2020 met 7,2% gestegen, tot 37.311 huishoudens. Dit zijn ruim 93.000 mensen. Het aantal kinderen dat voedselbank krijgt t/m 17 jaar steeg met 9,3% nog iets harder: tot 36.858 kinderen.

Voedselbank vrijwilliger.png
  • png

Vrijwilligers maken de voedselbank

Iedereen die bij de voedselbank werkt is vrijwilliger. De voedselbanken ontvangen in 2020 gelukkig veel hulp van hen. Naast het aantal klanten steeg ook het aantal vrijwilligers met 7.9% in vergelijking met 2019. Er werken nu 13.000 vrijwilligers voor de voedselbank. Dankzij vrijwilligers en donateurs hebben 172 voedselbanken in 2020 160.500 mensen geholpen. In 2019 waren dit er 151.000 mensen. Net zoals in de halfjaarcijfers zijn er grote verschillen in voedselhulp per regio te zien. De grootste stijging is te zien in Noord-Holland en Rotterdam. Met name Amsterdam en de directe omgeving laten een grote stijging zien. In totaal hebben alle 172 voedselbanken in 2020 160.500 mensen geholpen (versus 151.000 in 2019).

Campagne om schaamte te overwinnen

Het aantal mensen dat niet in staat is om voldoende eten te kopen en regelmatig honger heeft, is helaas veel groter dan de groep die de voedselbank nu helpt. Schaamte is nog steeds de meest genoemde reden om niet aan te kloppen voor voedselhulp. Daarom werkt Voedselbanken Nederland hard aan de campagne ‘Niks om je voor te schamen’, gekoppeld aan de actualiteit. Want als de coronacrisis ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers. Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op de tijdelijke hulp van de voedselbank. Terwijl hulp van de voedselbank vaak een eerste stap vooruit is.

Over Voedselbanken Nederland

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om voedselbankklanten van voldoende eten te voorzien, werken voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met de inzet van 13.000 vrijwilligers deelt de voedselbank wekelijks 38.000 voedselpakketten uit vanuit 171 lokale voedselbanken.

Contactgegevens

Ontvang het laatste Voedselbanken Nederland nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL