Steun kabinet voor voedselbanken

Voedselbanken Nederland is verheugd dat het kabinet de zorgen van de voedselbanken over de verwachte toenemende klantenaantallen als gevolg van de economische crisis en de dreigende voedseltekorten serieus neemt. Ook het kabinet ziet deze ontwikkelingen als een maatschappelijk probleem dat opgelost moet worden.

   

In een periodiek overleg met het kabinet zullen we gezamenlijk nagaan of het vangnet en de maatregelen in de praktijk afdoende en doeltreffend genoeg blijken te zijn. De constructieve gesprekken die we met de Ministeries van SZW en LNV hebben gevoerd, geven ons het vertrouwen dat we de komende periode tot een goede uitvoering van de uitgesproken intenties zullen komen.

Contactgegevens

Ontvang het laatste Voedselbanken Nederland nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL