Armoede in Nederland neemt sterk toe door lagere bijstand

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is, dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de effecten van de coronacrisis mee te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Zoek je hulp?

Een goede en gezonde maaltijd voor jou en jouw gezin. Zoek jij hulp daarbij? Voedselbanken helpen je graag. Kijk of jij in aanmerking komt voor een voedselpakket en waar de voedselbank in jouw buurt is. Of bel ons op: 088-5435435

kansrijk-armoedebeleid.jpg
  • jpg

(bron afbeelding: website SCP)

Contactgegevens

Ontvang het laatste Voedselbanken Nederland nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL