Always doneert aan voedselbank om menstruatiearmoede te bestrijden

Ruim 25.000 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen missen lessen door gebrek aan geld voor maandverband of tampons. Om bij te dragen aan de aanpak van dit probleem doneert Always voor ieder pak maandverband dat bij Kruidvat gekocht wordt tussen 22 september en 2 november 2020 een product.

Koop en doneer

Voedselbanken Nederland geeft het maandverband uit vanuit haar uitgiftepunten aan vrouwen die aangeven daar behoefte aan te hebben. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 25.000 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen lessen missen door een gebrek aan financiële middelen om maandverband of tampons te kopen. De schaamte om over menstruatie te praten én de angst om toe te geven niet genoeg geld te hebben, zorgen ervoor dat het onderwerp onder de radar blijft. “We spreken van menstruatiearmoede wanneer een vrouw of meisje geen geld heeft om de middelen te kopen die zij nodig heeft om haar menstruatie hygiënisch en zelfverzekerd door te komen,” licht Caroline Hoefsloot van Always toe. “We voeren deze campagne tegen menstruatiearmoede wereldwijd en merken dat het vaak wordt gezien als een probleem dat uitsluitend in ontwikkelingslanden voorkomt. Dat is echter niet de realiteit: in Nederland missen ruim 25.000 meisjes en jonge vrouwen lessen doordat ze geen geld hebben voor maandverband of tampons, waardoor ze waardevolle kansen mislopen. Always doneert daarom maandverband aan Nationaal Fonds Kinderhulp en Voedselbanken Nederland om deze menstruatiearmoede te bestrijden en maakt dit onderwerp bespreekbaar met een bewustwordingscampagne.

Kranten, sokken en proppen wc-papier

Uit het in juni 2019 uitgevoerde onderzoek ‘Bloedserieus’ van Plan International bleek dat meisjes in Nederland soms geen geld hebben voor maandverband of tampons. Het onderzoek van Always bouwt hierop voort door aan te tonen hoeveel meisjes en jonge vrouwen soms zelfs schoollessen missen vanwege een gebrek aan financiële middelen voor menstruatieproducten. Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 33 meisjes en vrouwen wel eens heeft moeten kiezen tussen het kopen van maandverband of tampons, en andere boodschappen. Zij gebruiken dan alternatieve oplossingen, zoals kranten, sokken of proppen wc-papier om het menstruatiebloed op te vangen. Deze moeilijkheden spelen zich vaak in stilte af: bijna de helft van deze meisjes en jonge vrouwen geeft aan dit met niemand te bespreken. Van de meisjes en jonge vrouwen die soms geen geld hebben voor maandverband of tampons, geeft meer dan 1 op de 5 aan niet aan anderen om maandverband of tampons te durven vragen.

Menstruatiearmoede bestrijden met behulp van Kinderhulp en Voedselbanken Nederland

Voor Always was het belangrijk om Kinderhulp en Voedselbanken Nederland aan te haken en maandverband te doneren voor de jonge vrouwen en meisjes die dit het hardst nodig hebben. Daarmee gaat Always de strijd tegen menstruatiearmoede aan. Pien de Ruig, bestuurslid Communicatie van Voedselbanken Nederland: “De voedselbanken helpen de armsten aan voedsel. We zijn echter heel blij met deze donatie van maandverband en juichen het toe dat Always bewustzijn wil creëren voor dit belangrijke onderwerp. Dagelijks bedienen wij veel gezinnen, waaronder meisjes en jonge vrouwen die zich misschien geen menstruatieproducten kunnen veroorloven. We waarderen het daarom zeer dat we hen dit najaar pakken maandverband kunnen aanbieden.”

Always-voedselbank-kruitvat-300x296.png
  • png

Contactgegevens

Ontvang het laatste Voedselbanken Nederland nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL